Konstruktion

Yttervägg 1 våning (370 mm).    U=0,168 W/(m2×K).

Yttervägg 335

Innerväggar 1 våning (195 mm).

Innervägg 195 mm

Innerväggar 1 våning (145 mm).

Innervägg 145 mm

Mellanbjälklag och tak. U=0,155 W/(m2×K)

Mellanbjälklag och tak